O transporcie w granicach Rzeczypospolitej

Można z dużą dozą pewności powiedzieć, że transport krajowy jest, z oczywistych przyczyn, najpopularniejszą formą transportu w Polsce ze względu na podział terytorialny, a przez to główną osią działalności polskich przedsiębiorców z branży transportowej i spedycyjnej. Transport krajowy jest określony za pomocą prostych kryteriów prawnych i teoretycznych: musi on się odbywać za pomocą pojazdów zarejestrowanych…
Przeczytaj więcej